Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature beschikbaar:

Uw reactie:

Indien je enthousiast bent geworden voor boven genoemde functie en je herkent jezelf in het beschreven profiel, dan ontvangen wij graag je reactie (CV met toelichting). Alle reactie worden strikt vertrouwelijk behandeld. Voor vragen kunt u contact opnemen met: de heer D.J. vd Kerke of mevr. S. Kremers via 088-0289000.
Solliciteer online.
Uw sollicitatie per e-mail geniet onze voorkeur: info@safexci.nl

Een schriftelijk sollicitatie met CV kun je richten aan:

Safex Inspectie Instelling
Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk