Safex inspecteert en certificeert ondernemingen die zich willen onderscheiden.
Safex is gespecialiseerd in het toetsen van NEN 4400-1, VCA , VCU en SCL door middel van inspectie en certificatie.

Inspectie instelling

Een inspectie instelling stelt vast of iets aan de eisen voldoet. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd of worden door de klant bepaald.

De inspectie-instelling voert de inspectie uit onder accreditatie van bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie (RvA). Met deze accreditatie wordt gecontroleerd of de inspectie-instelling onafhankelijk en competent is en de inspectie uitvoert volgens het inspectieschema.

Kortom; Een inspectie instelling kan vaststellen of iets aan de eisen voldoet met een onafhankelijk en professioneel oordeel.

Safex Inspectie B.V. inspecteert onder andere voor de volgende keurmerken:

Meer weten? Ga naar Safex Inspectie

Certificatie instelling

Een certificatie-instelling bepaalt of iets aan de eisen voldoet. Dat kunnen producten, diensten of processen zijn. Een belangrijk verschil ten opzichte van inspectie instellingen is dat ze niet alleen een enkel product of een enkele dienst inspecteren, maar dat ook het bedrijfsmanagement systeem beoordeelt wordt. Een onderdeel daarvan is bezoeken op locatie (projecten). Ze gaan daarmee dus een stap verder. Hun oordeel geldt voor diensten processen en de implementatie daarvan.

Safex Certificatie B.V. geeft onder andere de volgende certificaten af:

Meer weten? Ga naar Safex Certificatie

Safex is een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde onafhankelijke inspectie en certificering instantie. Wij toetsen NEN 4400-1, VCA, VCA-P & VCU.

Safex Certificatie B.V. | Safex Inspectie B.V.