Internationaal inspecteren met Safex

In Europa is er vrij verkeer van diensten en werknemers. Daarom voert Safex wereldwijd inspecties uit in het kader van de NEN 4400-2. De internationale Nationale wet- en regelgeving is niet complex. De opdrachtgever wil zijn risico’s beperken en wil werken met de juiste onderaannemers. Hij wil voorkomen om aansprakelijk te worden gesteld voor naheffing en boetes door onjuiste afdrachten van belastingen of illegale tewerkstelling.

Safex inspecteert internationaal NEN 4400-2

Safex heeft ruime ervaring in het inspecteren van buitenlandse en internationale ondernemingen. Op dit moment hebben wij 84 ondernemingen in het buitenland geïnspecteerd. Wij inspecteren deze ondernemingen in het kader van de NEN 4400-2, waarvoor wij als inspectie-instelling geaccrediteerd zijn. Dit gaat om bedrijven die personeel ter beschikking stellen of werk (in onder aanneming) aannemen.
Safex inspecteert in diverse landen zoals o.a.: in Lithuania, United Kingdom, Slovakije, Polen, Luxemburg, Portugal, Bulgarije, Hongarije, Estland, Roemenië, Ierland en Nederland.

Wij controleren een geïnspecteerde ondernemer periodiek in het land van vestiging. Daardoor beperken we het risico van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers. Verder toetsen wij op de naleving van bijvoorbeeld de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) of Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en aanwezigheid van de juiste documentatie.