Per 1 januari 2022 wordt er een prijsindexatie doorgevoerd.

Helaas zijn wij genoodzaakt door allerlei externe algemene prijsstijgingen (energie, brandstof, leveranciers etc.) om deze prijsaanpassingen door te voeren.

De indexatie voor 2022 is 3,5%. De indexatie is conform de voorwaarden van onze overeenkomsten.

Aansluitend zijn wij genoodzaakt om de tarieven betreffende administratiekosten en reiskosten te verhogen naar respectievelijk:
Administratiekosten: € 50,00
Reiskosten: € 65,00 (vast tarief)

Ten behoeve van de afdrachten aan de SSVV voor VCA*/**/P en VCU certificering zijn de kosten verhoogd door de SSVV met € 5,00.
Afdrachten per 1 januari 2022
VCA* en VCU € 90,00
VCA** en VCA-P € 155,00

Inspecties en audits welke uitgevoerd worden voor 1 januari 2022 zullen tegen het oude tarief bij u in rekening worden gebracht.
Vanaf 1 januari 2022 zullen wij de bovenstaande prijswijzigingen hanteren voor zowel de nieuwe als lopende contracten.

Indien u de nieuwe staffel wenst te ontvangen verzoeken wij u deze aan te vragen middels e-mail info@safexci.nl.