Payrollkrachten krijgen op grond van de bepalingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Vanaf 1 januari 2021 treedt deze nieuwe wetgeving in werking. In dit artikel leggen we uit wat er verandert.

 

Meedoen met de pensioenregeling van de inlener of payrollwerkgever

Payrolling biedt vele voordelen voor werkgevers. Het biedt ontzorging op administratief gebied en aan de proceskant, de ondernemer kan flexibeler inspelen op arbeidsvraag en risicobeheersing wordt eenvoudiger dankzij payrolling. Het doel van de veranderingen is concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Een belangrijke toezegging op dat gebied is dat payrollkrachten vanaf 1 januari 2021 recht hebben op een ‘adequate pensioenregeling’. Vanaf dat moment gaan payrollkrachten meedoen met de pensioenregeling die de inlener hanteert voor de medewerkers in vaste dienst. Het kan ook zijn dat de payrollwerkgever zelf een adequate pensioenregeling treft voor de payrollkrachten.

 

Eisen aan een eigen regeling

Op dit moment worden werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling vallen, aangemeld bij de pensioenregeling van StiPP. Dat gaat veranderen, want deze pensioenregeling sluit niet aan op de nieuwe wetgeving. Op grond van de nieuwe bepalingen in de WAB krijgen de payrollkrachten een pensioenregeling die gelijkwaardig is aan de regeling die geldt voor hun collega’s die in vaste dienst zijn.

  • Wanneer een payrollwerkgever kiest voor een eigen adequate pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de volgende eisen:
  • Voordat de pensioensopbouw begint, mag er geen wachttijd of drempelperiode zijn;
  • De regeling moet zowel voorzien in een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen;
  • De collectieve werkgeverspremie van de regeling bedraagt ten minste 14,6% van de pensioengrondslagsom van de payrollwerknemers die recht hebben op een pensioenregeling. <update 2-nov-’20> Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de normpremie voor 2021 bekendgemaakt.
    De normpremie zal 14,5% bedragen. Dit is lager dan de premie in 2020 en is lager dan eerder verwacht.