Op 2 november 2021 heeft de Nederlandse overheid aangescherpte maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona virus (COVID-19) in te perken. Safex B.V. steunt de door de overheid genomen maatregelen.
Alle maatregelen zijn erop gericht om onze inspecteurs, auditoren en onze klanten te beschermen tegen het Corona virus (COVID-19).

Gezien de aanscherping betreffende het COVID-19 virus willen wij u graag informeren betreffende de aangepaste werkwijze welke per onmiddellijk ingang zal gelden.

Nieuwe werkwijze per 3 november 2021.
Gezondheid en veiligheid staat bij onze organisatie centraal. Om die reden heeft de
directie van Safex B.V. besloten dat, met onmiddellijke ingang, alle inspecties (NEN 4400-1/2) en audits (VCA/VCU) enkel op afstand worden uitgevoerd.

Dit is noodzakelijk om u, uw personeel, maar ook onze inspecteurs en auditoren
preventief te behoeden voor een COVID-19 besmetting.

Onze inspecteurs en auditoren die thuis werken zijn gefaciliteerd om thuis te kunnen werken. Wij maken gebruik van diverse online tools (MS teams, Quick assist, Teamviewer) om geplande inspecties en audits door te kunnen laten gaan, zonder fysiek bij elkaar te komen en om onnodige reisbewegingen te beperken.

NOOT : Projectbezoeken ten behoeve van VCA audits, dienen, op aandringen van de
RvA (Raad van Accreditatie) WEL uitgevoerd te worden.
Mits dit kan voldoen aan de richtlijnen van de RIVM, en er voldoende
preventiemaatregelen mogelijk zijn. Bij voorkeur in de buitenlucht.

 

Een realistische kijk op de praktijk

Door de werkwijze op afstand te inspecteren en/of te auditeren zullen een aantal zaken, net iets anders verlopen dan u van ons gewend bent. Dit kan onbedoeld zorgen voor verwarring en onbegrip.

Communicatie verloopt bijvoorbeeld via digitale kanalen, en zaken die voor u of voor ons
als vanzelfsprekend worden ervaren, zullen nu wellicht meer verduidelijking behoeven.
Maar ook het onderzoek zelf vraagt nu erg veel uitzoekwerk van onze inspecteurs en
auditoren en heeft als gevolg dat een audit c.q. inspectie soms meer tijd in beslag
neemt.
Dat dit verwarring en wellicht zelfs irritatie kan opleveren vinden we erg vervelend, hiervoor
bieden wij op voorhand onze excuses aan.

Dit is een lastige tijd, voor iedereen!
Wereldwijd wordt er getracht een zo goed mogelijke draai te geven aan de situatie
waarin wij ons allen bevinden. Safex BV bedankt u voor uw medewerking en uw begrip en wij hopen op een langdurige en prettige voortzetting van onze samenwerking.

Team Safex