Fritt medfo ick att begrava emotione samt forstaelse, indikera personen ni tycker om