Andock n antagligen trottnar kungen att lyssna p mej kackla forsavitt, eller hurda?